Talgoxe

Talgoxen finns i hela landet och i dom flesta biotoperna, såsom trädgårdar, parker, löv- och blandskogar, men är mindre vanlig i det Norrlandska inlandet.

Tillbaka