Skata

Latinskt namn:
Pica pica – vilket betyder, skata.

Typiska kännetecken:
46 cm, varav stjärten 25 cm. Svartvit fjäderdräkt och lång, grönskimrande stjärt. De svarta fjäderpartierna är metallglänsande i flera färger. Hanen och honan lika. Ett skatpar håller ihop hela livet.

Finnes:
Skatan finns i hela landet med undantag för den norra delen av fjällkedjan.

Häckar:
Allmänt från Skåne till Lycksele lappmark och mellersta Norrbotten, ofta starkt knuten till mänsklig bebyggelse. Ruvning 18 – 19 dagar. 5 – 9 ägg, ofta två kullar, Skatan är en typisk stannfågel och i Sverige har arten ökat under senare tid. Idag finns mellan 300.000 och 700.000 par.

Tillbaka