Pilfink

Pilfinken förekommer i trädgårdar, parker, bebyggelse, huvudsakligen i den södra delen, men förekommer även i övriga Sverige. Boet byggs av båda  och består av halm, grässtrån samt fjädrar. Pilfinken bildar livslånga äktenskap. De gamla pilfinkarna är utpräglade stannfåglar och stannar kvar på häckningsplatserna hela året. Ungfåglarna är mera rörligare, men brukar inte sprida sig mer än ett par mil.
Tillbaka