Koltrast

Koltrasten är vanlig i trädgårdar, skogar och parker i södra och mellersta Sverige samt längs Norrlands kustland, där uppe avtar tätheten dock snabbt. Koltrasten häckar i hela södra och mellersta Sverige och upp till norra Värmland, Dalarna och längs Norrlandskusten
Tillbaka