Duvor

Duvor (Columbidae) är en artrik och välkänd fågelfamilj som förekommer i hela världen utom på Antarktis. Duvan var möjligen ett av de första djur som människan domesticerade. I Sverige häckar fyra olika arter av duva: tamduva/stadsduva, ringduva, skogsduva och turkduva. Ytterligare tre arter har besökt landet tillfälligt: turturduva, större turturduva och den amerikanska arten spetsstjärtad duva. Duvor förekommer nästan överallt på jorden, dock inte i Arktis eller Antarktis. De har nått de flesta havsöarna. De flesta arterna bor i tropiska skogar och skogsland där de bor på marken eller i träd.

Tillbaka