Skäggdopping

Skäggdopping finns i sydöstra delarna av landet, men förkommer i mindre omfattning även i de sydvästra delarna och sporadiskt längs med Norrlandskusten.
De flesta skäggdoppingarna lämnar oss i september och november och tillbringar vintrarna i västra och sydvästra europa och Medelhavsländerna. Några övervintrar också i södra Sverige. 
Tillbaka