Sångsvan

Cygnus cygnus
Sångsvanar känns igen på den gula näbbasen. Det var tidigare en ovanlig häckfågel i Sverige. Under senare årtionden den dock successivt ökat, och förekommer nu i nästan alla landskap, och då även i södra delen av landet. Antal häckande par beräknas till knappt 4 000 st.
Sångsvanar flyttar under senhösten till södra Sverige och Nordsjöländerna. De nordsvenska sångsvanarna flyttar sannolikt till norska västkusten. Vårflyttningen sker i slutet av mars till början av april.

Den äldsta kända sångsvanen blev 26 år och 6 månader.