Ringduva

Ringduvan finns över större delen av Sverige, men inte uppe på kalfjället och ute i ytterskärgården. Den häckar allmänt i södra och mellersta delarna av landet och blir lite mer ovanlig i inre av Norrland.
Honan bygger ett ganska slarvigt bo av torra kvistar och grenar som hanen har hämtat. Ofta är boet så glest byggt att man kan se de lagda äggen underifrån mellan kvistarna.
De två vita äggen ruvas i 17 dagar. Ungarna föds sedan upp på en speciell ”krävmjölk” som duvor har.
Tillbaka