Nötväcka

Nötväckan förekommer tämligen allmänt i lövskog, blandskog och trädgårdar i södra och mellersta Sverige.
Den enda fågeln i Sverige som kan klättra nedåt på trädstammen.  Den är mindre vanlig norr om Dalälven.
Nötväckan har flera namn: i Bohuslän blåspit, på Gotland murspit, i Närke trädrännare, musveta och eremit, ibland också grå hackspett, i Västergötland nötknäppare och nötpacka.
Tillbaka