Furukull redskap mm

Bilderna är enbart nåbara via denna länk.

Klicka på bilden för att se i större format.

Redskap mm

Redskapen är skrotade sedan många år. Det är enbart en sättare och en upptagare som går att använda, men det totala värdet enligt utredning är lika med skrotvärdet.

Redskap mm