Blåmes

Blåmesen finns i I löv- och blandskog, trädgårdar och parker. Förekommer allmänt i de södra och mellersta delarna av landet och även i viss mån i de norra delarna av landet.

Tillbaka